Microsoft: Tablet is eendagsvlieg

30-03-2011

“Ik weet niet zeker of de tablet computer zal blijven” zei Craig Mundie, verantwoordelijk voor onderzoek en strategie bij Microsoft vandaag in Australië. Mundie denkt dat smartphones op de lange termijn de belangrijkste personal computers zullen zijn en dat laptops het belangrijkst blijven als draagbare computer. Microsoft maakt dan ook niet echt veel haast haar activiteit op de explosief groeiende tabletmarkt te verhogen.

In het bezit van zowel een smartphone, een iPad en een laptop, ben ik van mening dat Microsoft er wéér naast zit. Wéér, want begin 2007 was het Mundies baas, Steve Ballmer, die de draak stak met de eerste iPhone. Niemand zou $ 500 willen betalen voor een telefoon zonder toetsenbord, was toen de mening van Ballmer. We weten allemaal hoe fout die voorspelling was… Microsoft wil zich vooral richten op het onderscheid tussen mobiel en draagbaar. Mobiel is wat je gebruikt terwijl je jezelf verplaatst. Draagbaar is wat je verplaatst en dan gebruikt. Een mooi onderscheid, maar ik zie de tablet juist als apparaat wat ik niet wil verplaatsen, iets wat ik gebruik in de tuin, in bed, op de toilet, enz. Niet perse klein, maar wel handzaam, zonder toetsenbord en met een voldoende groot scherm om er een tijdschrift op te lezen. En daarmee ben ik ervan overtuigd dat de tablet computer bij mij zal blijven. Maar voor mij hoeft dat geen Windows device te zijn en daarmee vind ik het persoonlijk dan ook niet zo’n ramp dat Microsoft hier wéér de boot gaat missen…

Microsoft's Craig Mundie, Chief Research & Strategy Officer, at the Microsoft Financial Analyst Meeting, July 29, 2010.

Geplaatst in Techniek | Reageer »

Nederlandse taalles: achtervoegsels

25-03-2011

Speciaal voor Niels, weer een Nederlandse taalles. Met dit keer als onderwerp: achtervoegsels.

 

Afleidingen op –s

Is het Hans’s blog of Hans’ blog? De hoofdregel voor de bezits-s luidt: schrijf de bezits-s direct achter het woord, tenzij dit kan leiden tot een verkeerde uitspraak of tenzij het woord al op een s-klank eindigt. Nicos of Andreas (wanneer iemand Andrea heet) leidt tot een verkeerde uitspraak. Nicoos is uitgesloten: bij bezitsvormen worden klanken nooit verdubbeld. Daarom: Nico’s auto. Marnix eindigt op een s-klank (x=ks). In dat geval schrijf je in plaats van de bezits-s een apostrof direct na de x van Marnix. Maar eindigt de naam op een onuitgesproken x of z, dan schrijf je de –s er weer aan vast. Dus je schrijft: Dutrouxs.

Correct is: De Almelose cabaretier Herman Finkers wordt in menig Almeloos café geroemd; ja hij is waarlijk Almelo’s trots.

Almelose en Almeloos zijn bijvoeglijke naamwoorden die afgeleid zijn van Almelo. Vergelijkbaar zijn: Amsterdamse grachten, Brusselse kermis, Hollandse kaas. Bij dergelijke vormen komt de -s(e) meestal gewoon achter het woord; een klinker wordt zo nodig verdubbeld (Almeloos). Dus: De Almelose cabaretier en menig Almeloos café. Schrijf bij de afleidingen op s(e) en st(e) geen s als het woord eindigt op een als sisklank uitgesproken s, x, z, sh, sj, en sch. Dus je schrijft Parijse nachten en de logischte route.

Almelo’s trots: hier hebben we te maken met een bezitsvorm: de trots van Almelo.

Correct is: Voor een gezond leven zijn hobby’s onontbeerlijk, bijvoorbeeld cd’s beluisteren, cafés bezoeken of sport beoefenen op verschillende niveaus. Ook foto’s maken kan een ontspannend effect hebben, en niet te vergeten cijfertjes invullen in sudoku’s. Denk ook aan dieren houden, zoals kaketoes en kanaries. En natuurlijk hoort het bijwonen van opera’s en operettes tot de vele opties.

De regel voor de meervouds- en bezits-s luidt: schrijf een apostrof als het woord eindigt op een klinker die geschreven wordt als a, e (uitgesproken als ee), i, o, u en y. Bijv. hobby’s, foto’s, sudoku’s, Harry’s en opera’s. De regel geldt niet voor klanken die weergegeven worden door meer letters, zoals in niveaus, kaketoes, kanaries en opties. Ook geldt de regel niet voor é in cafés en voor de stomme e in cijfertjes en operettes.

Voor afleidingen van afkortingen als cd geldt dat achtervoegsels een apostrof krijgen: cd’s. Voor de duidelijkheid wordt een apostrof gebruikt in het meervoud van een woord dat geen zelfstandig naamwoord is, dus je schrijft: ah’s en oh’s.

Alle regeltjes toegepast, krijg je dan bijvoorbeeld de volgende correcte zin:

Bush’s speechschrijver vond het hameren op Europa’s terrorisme niet het sterkste punt van zijn presidents optreden.

En dat allemaal op Hans’ blog… Smile

 

Verkleinwoorden

Is het sudokutje of sudoku’tje…?

Correct is: econoompje. Als je het verkleinwoord uitspreekt, hoor je een p. De regel is dat je deze dan ook opschrijft. Over het algemeen is het zo dat na een lange klinker (aa, ee en oo) gevolgd door een m de verkleinvorm pje optreedt.

Correct is: alineaatje, autootje, cafeetje, dineetje, tiramisu’tje, sudoku’tje. Alinea en auto eindigen op een helder uitgesproken klinker (aa, oo). Daarom verdubbel je deze letter in het verkleinwoord: alineaatje en autootje. De regel luidt dat je in verkleinwoorden van woorden die eindigen op een é ee schrijft: cafeetje. Diner is een uitzondering: dit Franse woord verandert bij verkleining in dineetje. Tiramisu’tje schrijf je niet met twee u’s, omdat je de u niet uitspreekt als een u, maar als een oe. De regel is dat je een apostrof schrijft in verkleinwoorden van woorden die eindigen op een als oe uitgesproken u. En dus is het (gelukkig…) niet sudokutje…

Correct is: baby’tje, sms’je en gsm’etje. Schrijf een apostrof in verkleinwoorden van woorden die eindigen op y en in verkleinwoorden van afkortingen. Als je daarnaast nog een klank hoort dan neem je deze letter mee in de spelling van het verkleinwoord. Na gsm hoor je etje. Dus je schrijft gsm’etje.

Correct is: bonbonnetje. Schrijf dit verkleinwoord zoals je het zegt. Er zijn geen uitzonderingsregels op van toepassing.

Vreemde woorden krijgen je of tje achter het grondwoord, ook al staat dat soms wat vreemd. Je schrijft dus: cakeje, jungletje, raceje. Of je tje moet schrijven, weet je als je het verkleinwoord uitspreekt. Hoor je een extra t, dan schrijf je hem ook.

Denk je, na al deze regels, dat de volgende opdracht een simpele is, dan krijg je nog een uitzondering. De opdracht luidt: welke van de volgende zinnen is fout:

  1. Hij maakte vaak gebruik van zijn camera-
    tje.
  2. Hij was dol op kaarslicht en diner-
    tjes.
  3. Hij ging ‘s avonds altijd even langs het café-
    tje.

Ik dacht: “makkie” en antwoordde in volle overtuiging dat alle zinnen fout zijn. Fout…! Want: als een verkleinwoord aan het eind van de regel wordt afgebroken vóór het laatste woorddeel, dan wordt de oorspronkelijke spelling gehandhaafd, dus is het camera-tje en café-tje. Wie verzint het toch allemaal…

 

Lastige meervouden

Correct is: provinciën, melodieën, harmonieën, braderieën. Provincie heeft het woordaccent op de tweede lettergreep (províncie). Volgens de regel krijgt het meervoud dan geen extra e en eindigt het dan op -iën, dus schrijf je provinciën. Melodie, harmonie en braderie: als het enkelvoud van een woord op ie het woordaccent op de laatste lettergreep heeft, wordt de e verdubbeld. In melodie en harmonie ligt het woordaccent op de laatste lettergreep: melodíé en harmoníé. Daarom schrijf je melodieën en harmonieën.

De hoofdregel voor de meervouds-s is dat deze direct achter het woord komt.

Correct is: cadeaus, zoos (als in de zin "In vrijwel alle Europese zoos vind je chimpansees"). Eindigt een woord op een klinker die door meerdere letters wordt weergegeven dan komt de s aan het woord vast (dit is dus eigenlijk de hoodregel voor de meervouds-s).

Correct is: trio’s, introducés. Volgens de regel krijgt een woord dat eindigt op a, e, i, o, u en y een apostrof voor de meervouds-s. Verdubbeling van deze helder uitgesproken klinkers, komt alleen bij verkleinwoorden voor (triootje). Let op dat introducés de hoofdregel voor de meervouds-s volgt, omdat het niet eindigt op e. Het meervoud van collega is collega’s óf collegae. Dat komt omdat collega van oorsprong een Latijns woord is. Je mag dan de Latijnse óf de Nederlandse meervoudsuitgang gebruiken.

Correct is: Ik heb enkele katten, maar de gestreepte zijn het liefst. Achter woorden als sommige, enkele, beide, alle en meeste schrijf je een n als ze én zelfstandig gebruikt zijn én op personen slaan. In alle ander gevallen schrijf je geen n. Enkele is niet zelfstandig gebruikt: er staat katten achter. Daarom schrijf je geen n. Gestreepte is wel zelfstandig gebruikt, maar slaat niet op personen, maar op dieren. Daarom schrijf je geen n.

Correct is: Sommige CDA’ers geloven in de premier, andere niet. Andere is niet zelfstandig, omdat het zonder n geschreven is. Je moet er dan CDA’ers achter denken. Zou je anderen schrijven, dan bedoel je alle andere mensen, dus ook buiten het CDA. En dat betekent heel iets anders! Goed opletten wat er voortaan in de krant staat dus…

In de zin  "Jan-Peter wilde vroeger wethouder én premier worden. Helaas is hij maar één van beide geworden." mag je beide niet met een n schrijven omdat het niet op een persoon, maar op een functie slaat.

 

Afleidingen op –er

Met dit onderdeel had ik over dit onderwerp duidelijk de minste moeite, al komt dat mede doordat veel eerder geleerde regels ook hierop van toepassing zijn. Eén keer ging ik tijdens de oefeningen fout: bingoër. Het woord bingoër is een afleiding van bingo. De twee klinkers o en e leveren een klinkerbotsing op omdat ze samen als één klank uitgesproken kunnen worden. Bij een klinkerbotsing in een afleiding krijg je een trema.

Geplaatst in Diversen | Reageer »

The day after

20-03-2011

Tja, als je de 40 voorbij bent, en je hebt dat tot in de late uurtjes gevierd, dan moet je de dag erna natuurlijk even bijtanken… Gelukkig lukte dat vandaag aardig, buiten in het lentezonnetje…

Winking smile

SONY DSC

Geplaatst in Diversen | Reageer »

Internet Explorer 9, of toch Chrome?

18-03-2011

Deze week werd Internet Explorer 9 (IE9) officieel uitgebracht. Na 24 uur was deze nieuwe versie van Microsoft’s browser ruim 2,3 miljoen keer gedownload. Uiteraard heb ik hem ook allang geïnstalleerd en aan de tand gevoeld. Helaas voor Microsoft gebruik ik steeds meer één van de concurrerende browsers: Google Chrome. Waarom? Niet omdat ik door mijn Android telefoon nu helemaal Google fan ben geworden, maar gewoon omdat Chrome mij beter bevalt. Een aantal redenen:

Beter gebruik van schermruimte

Hoewel IE9 veel ‘minimalistischer’ is geworden dan de voorganger, ben ik niet kapot van het resultaat en de door Microsoft gemaakte keuzes. Ik ben een grootverbruiker van tabbladen tijdens mijn gesnuffel op het internet. Tien tabbladen open, is voor mij geen uitzondering. Microsoft heeft er in IE9 voor gekozen de adresregel en de tabbladen op één regel te combineren. Dat heeft tot gevolg dat de adresregel minder laat zien en dat de tabjes al snel heel klein worden en alleen de eerste letter laten zien van wat er op staat.

image

In mijn optiek doet Google het hier slimmer: zij gebruiken de nutteloze ruimte van de titelbalk van het browservenster om de tabbladen in te zetten. De adresregel wordt er niet kleiner van en de tabs laten veel meer informatie zien.

image

Extensions

Voor Google Chrome zijn een groot aantal extensions beschikbaar. Ik heb bijvoorbeeld extensions geïnstalleerd voor Evernote en Read it Later. Met één druk op de knop kan ik zo een web pagina opslaan als aantekening in Evernote of het adres van de web pagina toevoegen aan mijn Read It Later lijstje.

image

Extensions worden soms automatisch aangeboden bij het bezoeken van een web site, en via de Chrome Web Store kun je zelf op zoek naar de beste uitbreidingen voor je browser.

image

Zoeken met highlights

Als je in Chrome binnen een pagina zoekt naar een bepaald woord, dan worden de gevonden treffers niet alleen geaccentueerd in de pagina, maar ook in de scrollbar verschijnen markeringen waar op de pagina het woord gevonden werd. Dit maakt het scrollen door grote pagina’s naar gevonden treffers erg makkelijk.

image

Favorieten

Het toevoegen van een web pagina aan je favoriete web pagina’s, gaat in Chrome net iets makkelijker dan in IE9. Klik gewoon op het sterretje in de adresregel, geef de favoriet een naam en kies eventueel een map voor de favoriet.

image

Maar het wordt nog mooier: stel dat je Google Chrome op meerdere PC’s gebruikt, bijv. je desktop op je werk, een laptop en nog een PC thuis? Via de opties van Chrome, kun je heel eenvoudig instellen dat je persoonlijke items, waaronder favorieten, wilt synchroniseren. Het enige wat je nodig hebt is een gratis Google account (wat je al hebt wanneer je een Android telefoon hebt of al Gmail gebruikt). Doe je ditzelfde op je andere PC’s, dan heb je altijd de beschikking over al je favoriete web pagina’s. Microsoft biedt wel vergelijkbare functionaliteit via Live Mesh (onderdeel van Windows Live), maar persoonlijk vind ik dit gemakkelijker. Je hebt er ook geen extra software voor nodig.

image

Switchen naar Chrome via de taakbalk

Zoals gezegd ben ik grootverbruiker van tabbladen bij het browsen. Wat ik dan in IE niet zo prettig vind is dat wanneer ik via de taakbalk terug wil naar IE, ik verplicht wordt een bepaald tabblad te kiezen.

image

Ik weet dat dit consistent met Windows 7 is, maar ik vind de manier waarop Chrome hiermee omgaat prettiger. Chrome blijft één applicatie. Klik ik op het Chrome icoon in de taakbalk, dan wordt direct Chrome weer naar voren gehaald met hetzelfde tabblad als waarop ik het achterliet. Nogmaals, ik vind dat prettiger.

De beste browser

Om op basis van dit verhaal te zeggen dat Chrome de beste browser is, gaat mij nog wat te ver. IE9 is zeker geen slechte browser, maar puur naar functionaliteit kijkend, vind ik Chrome prettiger werken. Hoe het technisch zit, kun je mooi in dit artikel op Digital Trends lezen. Daarin wordt meer naar de technische aspecten gekeken, waarbij ook nog ‘die andere browser’, Firefox wordt meegenomen. Ook Digital Trends wijst niet echt een winnaar aan. Feit is namelijk dat qua snelheid en veiligheid de drie browsers héél dicht bij elkaar zitten. En met die wetenschap blijf ik met een gerust hart Google Chrome gebruiken!

Geplaatst in Techniek | 1 reactie »

Het leven begint voor Jacqueline!

15-03-2011

Vandaag wordt mijn jonge godin 40! Nou, daar zat ze helemaal niet mee (zegt ze…). Voor haar begint het leven nu immer pas. In ieder geval op het gebied van technische gadgets. Want moest ze daar tot nu toe niet zo veel van hebben, voor haar verjaardag heeft ze een Samsung Galaxy S telefoon met mobiel internet abonnement én een iPad gehad. Nou ja, niet alleen voor haar verjaardag… Dat laatste was ook een beetje eigen belang omdat ik steeds míjn iPad kwijt was. Fijne verjaardag dag vandaag!!!!

40

Geplaatst in Familie | 1 reactie »

Eenzame Semmy

13-03-2011

Semmy is weer alleen. Na een weekje met haar dochter te hebben gestoeid, ligt ze nu voor pampus… Maar het was een gezellig weekje samen spelen. Er is heel wat afgestoeid. Vanmiddag nog in de tuin. Tot de volgende logeerpartij, hebben we daar alleen nog maar een filmpje van.

Nog één keer spelen dan, mama…

Geplaatst in Dieren | Reageer »

Zware aardbeving en tsunami in Japan

13-03-2011

Afgelopen vrijdag werd de wereld letterlijk opgeschud door een bijzonder zware aardbeving bij Japan. De aardbeving had mogelijk een kracht van 9,0 op de schaal van Richter. Omdat het episch centrum op slechts 10 km onder de zeebodem lag, was het vooral de tsunami die volgde op de aardbeving die de meeste schade aanrichtte. Grote zeeschepen werden tot wel 7 km landinwaarts aangetroffen! Ook raakten verschillende kerncentrales in het getroffen gebied zwaar beschadigd waardoor het nog steeds spannend is wat dat allemaal voor gevolgen zal hebben. Op dit moment zijn er officieel ruim 800 doden geregistreerd, maar verwacht wordt dat dit aantal ver boven de 10.000 zal eindigen. Deze natuurramp doet wat kracht en gevolgen betreft denken aan de grootste natuurramp ooit, de tsunami die in 2004 230.000 slachtoffers eiste in verschillende Aziatische landen.

Zware aardbeving treft Japan

Geplaatst in Nieuws | Reageer »

Sterren Dansen op het IJs

11-03-2011

We zijn vanavond bij de live uitzending van Sterren Dansen op het IJs geweest. We werden al om 18:30 in Studio 22 in het Media Park in Hilversum verwacht. We waren ruimschoots op tijd en ik neem aan dat we mede daarom best goede plaatsen hadden, een paar rijen achter de jury. Maar we moesten wel meteen lang wachten, want pas tegen acht uur mochten we de studio in. Daar werden we door de opnameleider voorbereid op wat er komen ging. En vooral alvast opgewarmd, want op het moment dat de show live gaat, moet het publiek natuurlijk helemaal enthousiast zijn. De show begint immers altijd met de voice over die roept: “Live, vanuit een zinderende Studio 22, is dit Sterren Dansen op het IJs”. En dat kun je wel aan die opnameleider overlaten! Door het weggeven van prijzen aan de meest enthousiaste mensen op de tribune, kwam de stemming er goed in. Heel apart zijn de commercial breaks in zo’n live show. Daar zie je helemaal niets van. De opnameleider komt dan weer in beeld en zegt dat je in zo’n break zit. En denk maar niet dat je dan even onderuit kan zitten of even naar de toilet kunt lopen, nee, dat zijn de momenten waarop het publiek weer even opgezweept wordt. Met een stevig muziekje, moet er dus weer geswingd, gedanst, geklapt en gejoeld worden, zo hard je kunt… Ook sommige sterren doen daar vrolijk aan mee. Gerard Joling laat zijn kunsten op het ijs zien (die kan echt goed pirouetjes draaien!) en ook Monique Smit en Sieneke zijn dan regelmatig te zien. Nance zie je tijdens zo’n show van een andere kant. Waar Gerard voortdurend met het publiek bezig is, staat Nance alleen maar stijf klaar voor de camera alvast de autocue te lezen. Ook wel leuk om te zien; denk maar niet dat er iets spontaan gebeurt tijdens zo’n show. Alles staat op die autocue. Alleen Gerard wijkt er af en toe van af. Al met al een erg leuke ervaring maar wel een lange zit. Gingen we al tegen acht uur de studio in, het was na elf uur toen we er weer uit liepen. Het was overigens de 15-jarige Ralf die ook de studio uitliep deze vrijdag. Hoewel hij erg goed kan schaatsen, zal hij nooit zijn even lange danspartner kunnen liften. En daarom wat mij betreft de terechte afvaller. Wil je ook een keer naar een live show van Sterren Dansen op het IJs, voor de shows 11 en 12 zijn nog plaatsen te koop voor € 20.

Jenny Smit op het ijs

Geplaatst in Diversen | 1 reactie »

Leve de Nederlandse taal…

08-03-2011

Omdat ik vorig jaar opnieuw bij Info Support ben begonnen, moet ik opnieuw een Nederlandse taaltraining volgen. Dat heb ik in 2007 ook al gedaan; toen was het nog één avondje. Nu is het ietsje zwaarder. Je moet echt een toets afleggen, voorafgegaan door een aantal lessen die je op een website moet volgen. Het kost je al met al heel wat tijd, maar een beetje investeren in je Nederlandse taalkennis, kan eigenlijk helemaal geen kwaad. Alhoewel ik nu al helemaal gek wordt van alle, in mijn optiek kromme regels die onze taal (tegenwoordig) kent. Zo was ik aan het einde van de dag bezig met het onderdeel ‘Spatiegebruik’ in de module ‘Aan elkaar schrijven’. In één van de regels las ik het volgende:

In lange getallen die je als woorden moet schrijven, hoort alleen achter duizend een spatie. De andere woorddelen schrijf je aan elkaar.

OK, dat is een regeltje wat je eenvoudig kunt leren en toe kunt passen. Dus 3.500.500 wordt in woorden geschreven “driemijloenvijfhonderdduizend vijfhonderd”. Fout… Want:

Miljoen en miljard zijn taalkundig gezien geen getallen, maar rekeneenheden, en dus gewone woorden als kilo en euro. Deze woorden schrijf je altijd los van de rest van de combinatie waarin ze optreden.

En dus moet het zijn “drie miljoen vijfhonderdduizend vijfhonderd”. Jacqueline vind het ‘heel logisch’, wetenschappelijk als ik ben, vind ik deze regel onbegrijpelijk. Waarom is ‘miljoen’ een rekeneenheid en ‘duizend’ en ‘honderd’ niet? Volgens mij is ‘honderd’ twee nullen, ‘duizend’ drie nullen en ‘miljoen’ 6 nullen… Maar OK, we leren er nog wel een regeltje bij.

En als je een boek van Harry Potter hebt, hoe zeg je dat dan eigenlijk? Nou, gewoon zo: “ik heb een Harry Potterboek”, dus boek gewoon achter ‘Potter’ geplakt. Ik vind het geen gezicht, maar ja, wie ben ik? Nog een leuke: samenstellingen van Nederlandse en Engelse woorden. Zo is het “intensive care”, dus met een spatie er tussen. Maar als je op de afdeling met die naam hebt gelegen, wordt het “intensivecareafdeling”… (overigens geeft de spellingchecker van mijn tekstverwerker nu aan dat er een streepje tussen zou moeten, maar dat is niet meer zo). De regel is:

Voor intensivecareafdeling geldt de regel dat samenstellingen van Nederlandse en Engelse woorden helemaal aan elkaar geschreven worden, ook als het Engelse deel uit twee woorden bestaat, namelijk intensive care. Ook als het Engelse deel uit meer dan één woord bestaat, zoals second opinion en human resources, schrijf je de combinatie helemaal aan elkaar (bijv. floppydiskdrive en humanresourcesmanager).

Voor samenstellingen waarvan het eerste woorddeel eindigt op -ing geldt de volgende regel: Schrijf een spatie als het woordaccent op het tweede deel van de combinatie ligt managing diréctor. Schrijf geen spatie als het woordaccent op het eerste deel van de combinatie ligt: séllingpoints.

Zucht… Bij nader inzien vind ik het helemaal niet zo leuk tijd te investeren in onze taal. Want in mijn optiek wordt die steeds krankzinniger. Leve de Nederlandse taal. Hoewel, kunnen we die niet gewoon afschaffen? Of in ieder geval al die onzinnige regeltjes…?

Geplaatst in Diversen | 4 reacties »

Ajax – AZ: 4 – 0

06-03-2011

Vanmiddag ben ik met Ivo naar de Amsterdam Arena geweest voor de wedstrijd Ajax tegen AZ. Het werd een leuke wedstrijd waarin Ajax duidelijk de sterkste was. We waren ietsje te laat, maar nog net op tijd om het eerste doelpunt te zien. Al in de vijfde minuut was het Demy de Zeeuw die het doelpuntenfestijn opende. Daar bleef het dan ook de eerste helft bij, al waren het vooral de Ajax spelers die de bal in bezit hadden. Maar eerlijk is eerlijk, tot aan de pauze was het een beetje saai.

Na een broodje Unox, kwam er weer vaart in de wedstrijd toen De Jong 2 – 0 maakte. Lorenzo Ebecilio maakte in de 72e minuut 3 – 0 met een mooi doelpunt via binnenkant paal. Even later mocht het toch al zo zwak spelende AZ ook nog eens een speler inleveren. Pellè, drie minuten daarvoor gewisseld, hield het met rood kort en overzichtelijk. En in de 89e minuut wist Ajax nog een puntje te scoren en eindigde de wedstrijd met 4 – 0. Een leuk feestje dus voor alle Ajax fans. Iets wat ik natuurlijk nog even moest vieren met Ivo bij de McDonalds. Een leuke mannenmiddag!

Ajax - AZ: 4 - 0

De wedstrijd van vanmiddag kende overigens nog een leuk oponthoud. De zangeres die de tijd tijdens de rust vulde, wist van geen ophouden en zong vrolijk verder terwijl de spelers al weer op het veld waren. De scheidsrechter moest er aan te pas komen om de zangeres van het veld te sturen… Ik heb geen flauw idee wie de zangeres was. Een filmpje van dit grappige voorval vind je hier.

Geplaatst in Uitstapjes | Reageer »

Samojeed als logé

03-03-2011

De komende week hebben we twee Sammoschatjes in huis… Vanmorgen is Emi, één van de dochters van Semmy, bij ons komen logeren. Terwijl haar baasjes op vakantie zijn, mag Emi bij ons blijven. Moeder en dochter kunnen het prima met elkaar vinden. Ik denk alleen wel dat Semmy na die dikke week wel helemaal total loss zal zijn…

SONY DSC

Geplaatst in Dieren | 1 reactie »

Voorjaar

01-03-2011

Het meteorologische voorjaar is nog maar net begonnen, of bij ons om de hoek lopen de lammetjes al weer buiten! Toen Alice vanmiddag de hond uitliet, zag ze dat er net twee geboren waren. Ze maakte er de onderstaande foto van. Als je goed kijkt, zie je bij het staande lammetje de navelstreng nog hangen.

Voorjaar

Geplaatst in Diversen | Reageer »

Angry Birds

01-03-2011

Iedere iPhone/iPod/iPad en Android eigenaar kent ze wel: de Angry Birds. Hét meest populaire spelletje in Apple’s App Store en de Android Market. En ook al voor de PC verkrijgbaar! Binnenkort ook nog als bordspel en bij ons thuis is inmiddels een aardige collectie aan pluchen varianten van de hoofdrolspelers uit het spelletje ontstaan. Het moet niet gekker worden…SONY DSC

Geplaatst in Diversen | 1 reactie »

Experiment 130 km/h

01-03-2011

Vanaf vandaag mag in Nederland 130 km/h worden gereden op de snelweg. Nou ja, vanaf vandaag op één traject: de A7 tussen Wognum en de Afsluitdijk. Hier kan de hele dag door 130 km/h worden gereden. Vanaf mei volgt een volgende traject op de A6 tussen Almere-Buiten-Oost en Joure. Hier mag dan ‘s-avonds en ‘s-nachts harder worden gereden. Op de A16 tussen Moerdijk en Breda en op de A2 tussen Everdingen en Deil gaat ook in mei de snelheid buiten de spitsuren naar 130 km/h. Vanaf begin juli volgen de resterende van de in totaal acht trajecten: A17 / A58 tussen Moerdijk en Bergen op Zoom, A32 tussen Steenwijk en Heerenveen, A37 tussen Hoogeveen en Klazienaveen en A58 tussen Bergen op Zoom en Vlissingen. Op deze laatste trajecten mag de hele dag 130 km/h worden gereden.

Deze snelheidsverhoging is onderdeel van een experiment van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Doel van het experiment is inzicht te krijgen in de effecten van de snelheidsverhoging, teneinde op landelijk niveau te kunnen bepalen hoe (permanent of dynamisch) en waar de snelheid kan worden verhoogd. Hierbij wordt gekeken naar de aspecten luchtkwaliteit, geluidhinder en verkeersveiligheid. De ambitie van de minister is de maximumsnelheid overal te verhogen waar dat mogelijk is. Zij verwacht op minimaal een derde van de snelwegen de maximumsnelheid in de nabije toekomst te kunnen verhogen naar 130 km/h. Waar permanente verhogen niet mogelijk is, wordt bezien of een dynamische verhoging tot de mogelijkheden behoort.

De minister bekijkt ook of de gehaatte 80 km/h beperking op de rondwegen rond de grote steden verhoogd kan worden naar bijv. 100 km/h. De minister wil daarover nog dit jaar een besluit nemen.

Het experiment duurt 6 maanden tot maximaal 2 jaar. Nog dit najaar wil de minister de Tweede Kamer informeren over de verwachtingen voor verhoging van de maximumsnelheid.

a01-130

Vooruitlopend op het experiment heb ik overigens vorige week vrijdag in Duitsland al geëxperimenteerd met de verhoging van de snelheid op autosnelwegen. 130 km/h beviel mij uitstekend. Harder overigens ook… Dus ik zeg: dynamisch vrijgeven die snelheden. En dan dynamisch van middernacht tot middernacht. En iedereen die langzamer rijdt dan 130 km/h onmiddellijk van de weg afhalen.

Winking smile

Geplaatst in Nieuws | Reageer »

Winter vrij koud en droog met een zonnetje

01-03-2011

Aan het eind van de meteorologische winter, maakte het KNMI gisteren bekend dat deze vrij koud is geweest met iets meer zon dan normaal. Dat koude werd vooral veroorzaakt door een extreem koude decembermaand (de koudste in ruim 40 jaar). Januari en februari waren juist erg zacht. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen wintermaanden was in De Bilt 2,4 graden (3,3 graden is normaal). Er werden 52 vorstdagen geteld (dagen waarop de temperatuur onder 0 komt) tegen 38 normaal. Op 13 dagen kwam de temperatuur helemaal niet boven 0, waarvan 12 in december. Normaal zijn dat er 8.

De winter begon eigenlijk al eind november en december was de koudste maand in ruim veertig jaar. Daarna was het vrijwel gedaan met vorst en sneeuw en konden de schaatsen in het vet blijven. Januari en februari waren zacht met vooral in februari veel zacht weer. Door de extreme kou in december wordt de winter van 2011 door de klimatologen van het KNMI uiteindelijk als vrij koud geboekstaafd. Een meevaller was het vrij droge en vaak zonnige weer al bood december wel veel gladheid door sneeuw en ijzel.

Lees verder »

Geplaatst in Weer | Reageer »